Silvergate
Silvergate

Bank Silvergate, jeden z dwóch banków przyjaznych dla kryptowalut, które zapewniały niezbędną płynność dla branży i ogłosiły upadłość w tym roku, został zobowiązany do przedstawienia konkretnej koncepcji dobrowolnej likwidacji w ciągu najbliższych dziesięciu dni.

Likwidacja niezwłoczna

Silvergate po raz pierwszy ogłosił plany dobrowolnej likwidacji 8 marca. Nadzorowany przez doradcę finansowego Centerview Partners LLC oraz kancelarię prawną Cravath, Swaine & Moore LLP, bank otrzymał od Federalnego Rezerwowego Systemu Stanów Zjednoczonych (Federal Reserve) nakaz wprowadzenia w życie obiecanej likwidacji – porozumienia o ugodach, od którego nie przysługuje odwołanie. Ogłoszenie to zostało dokonane przez Federalny Rezerwowy System Stanów Zjednoczonych 1 czerwca i daje Silvergate Capital Corporation oraz jego spółce zależnej, Silvergate Bank, 10 dni na przedstawienie sądowi szczegółowego planu likwidacji.

Silvergate priorytetowo traktuje środki depozytariuszy

Chociaż bank zobowiązał się do pełnego zwrotu wszystkich depozytów od chwili ogłoszenia planów likwidacyjnych, dochodzenia prowadzone przez rząd Stanów Zjednoczonych i organy regulacyjne wykazały wiele problemów w banku, z których większość rzekomo pogorszyła się po upadku FTX. Nagłe załamanie dawnego kryptoimperium miało rzekomo spowodować kryzys płynności w Silvergate. 

Blokowanie środków Silvergate 

Aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu pozostałej płynności, sąd narzuca ograniczenia w wykorzystaniu funduszy, uniemożliwiając przywódcom otrzymanie hojnych odpraw, które pozwoliłyby im wyjść z porażki nietkniętymi.

,,Decyzja Federalnego Rezerwowego Systemu Stanów Zjednoczonych zapewnia, że Silvergate wdroży wcześniej ogłoszony plan wycofania się z działalności bankowej w taki sposób, aby chronić depozytariuszy banku i Fundusz Ubezpieczenia Depozytów. Silvergate jest również zobowiązany do nieudzielania dywidend, rozpraszania aktywów gotówkowych i podejmowania pewnych innych działań bez zgody organów regulacyjnych”

Prawo to będzie egzekwowane we współpracy z Departamentem Ochrony Finansowej i Innowacji stanu Kalifornia (DFPI), organem odpowiedzialnym za udzielanie koncesji bankowych oraz wyznaczonymi prywatnymi nadzorcami wymienionymi powyżej.

Wycofanie banków z sektora krypto

Po wycofaniu się banków m.in, Signature i Silicon Valley Bank z rynku, branża kryptowalut poszukuje alternatywnych miejsc, które mogą zapewnić rezerwy fiat do wszystkich operacji. Niestety, upadek FTX i innych platform kryptowalutowych zaostrzył podejście sektora bankowego do kryptowalut, a sytuację pogarsza obecnie domniemane stosowanie regulacji w stylu dzikiego zachodu przez SEC i innych organów regulacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Coinbase pozywa SEC?

W najnowszym pozwie do Sądu Apelacyjnego USA dla Trzeciego Okręgu, wiodąca kryptowalutowa…

Oszust kryptowalutowy zatrzymany!

Hiszpańskie władze zatrzymały osobę podejrzaną o przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej. To…

Ukraina reguluje kryptowaluty

Ukraina planuje wprowadzić nowe przepisy dotyczące kryptowalut inspirowane unijnymi regulacjami MiCA. Proces…

OpenAI i problemy regulatora

CEO OpenAI, Sam Altman, rozmawiał z urzędnikami europejskimi w Brukseli, ostrzegając przed…