Nigeria
Nigeria

Nigeria, a konkretniej – jej władze zatwierdziły krajową politykę blockchain, która ma na celu ustanowienie gospodarki opartej na tej technologii. Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na notatkę przedstawioną przez Ministra Komunikacji i Gospodarki Cyfrowej, a Federalne Ministerstwo Komunikacji i Gospodarki Cyfrowej opracowało politykę po konsultacjach z sektorem publicznym i prywatnym. Czy to wpłynie na kryptowaluty? Jakie organy stoją za tym rozwiązaniem. O tym piszemy poniżej!

Nigeria i FMCDE 

Federalne Ministerstwo Komunikacji i Gospodarki Cyfrowej (FMCDE) opublikowało raport PwC, który wykazał, że powszechne przyjęcie technologii blockchain w różnych sektorach przemysłu może potencjalnie przyczynić się do wzrostu globalnego produktu krajowego brutto o 1,76 biliona dolarów do 2030 roku, co stanowi 1,4% światowego PKB. W oparciu o ten raport FMCDE opracowało krajową politykę blockchain wraz z konsultacjami z interesariuszami z sektora publicznego i prywatnego. Polityka ta została stworzona w ramach siódmego filara krajowej polityki i strategii gospodarki cyfrowej, który koncentruje się na społeczeństwie cyfrowym i technologiach wschodzących. Celem tej polityki jest stworzenie gospodarki opartej na blockchainie, która umożliwi bezpieczne transakcje, udostępnianie danych i wymianę wartości między osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami i rządem. Zgodnie z oczekiwaniami, wdrożenie tej polityki będzie miało korzystny wpływ na sektor publiczny i prywatny w Nigerii. Odpowiedzialność za koordynację inicjatyw politycznych spoczywa na Krajowej Agencji Rozwoju Technologii Informacyjnych (NITDA), która jest nadzorowana przez FMCDE, a nadzór nad realizacją polityki jest powierzony wielosektorowemu komitetowi sterującemu.

NITDA pomaga w regulacji 

Organ wykonawczy Nigerii – Federalna Rada Wykonawcza, zaleciła odpowiednim organom regulacyjnym, w tym Krajowej Agencji Rozwoju Technologii Informacyjnych (NITDA), Centralnemu Bankowi Nigerii, Narodowej Komisji Uniwersytetów, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Nigeryjskiej Komisji Komunikacji aby opracowały ramy regulacyjne dla wdrożenia technologii blockchain w różnych sektorach gospodarki. W międzyczasie, Sekcja ds. Wymiany Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Nigerii przygotowuje nowe zasady dotyczące aktywów cyfrowych, w tym tokenów aby zapewnić bezpieczne inwestowanie w te aktywa cyfrowe.

Nigeria i przyszłość blockchain 

Strategia wdrożenia blockchaina w Nigerii zakłada szereg inicjatyw, w tym utworzenie konsorcjum dla blockchaina, wzmocnienie ram prawnych i regulacyjnych, rozwój tożsamości cyfrowej, tworzenie programów zachętowych dla biznesów korzystających z blockchaina, wsparcie rozwoju umiejętności cyfrowych oraz stworzenie krajowej piaskownicy do testowania i pilotażu krypto. Jednakże, warto zaznaczyć, że póki co – wciąż w kraju nielegalne pozostają transakcje oparte na kryptowalutach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

KuCoin zapłaci za hakerów

Giełda kryptowalut KuCoin ogłosiła, że w pełni zrekompensuje straty poniesione przez użytkowników…

Vitalik Buterin o technologii blockchain

Rozmowa między Vitalikiem Buterinem, współzałożycielem i wynalazcą Ethereum, a Sadhguru, indyjskim mistykiem…

Czy Biden ureguluje kryptowaluty?

Senatorowie Cynthia Lummis i Patrick McHenry przedstawili najnowsze postępy dotyczące ustawodawstwa w…

Johannes Steynberg skazany

Południowoafrykański przestępca i CEO Cornelius – Johannes Steynberg został skazany na karę…