Chiny
Chiny

Mimo że Chiny nałożyły techniczny zakaz używania kryptowalut, istnieje tam system prawny umożliwiający rozstrzyganie sporów związanych z tym rodzajem aktywów. Chiny wprowadziły zakaz transakcji kryptowalut oraz silne ograniczenia dla operacji wydobywczych we wrześniu 2021 roku. Jednak zakaz ten funkcjonuje raczej jako ogólna wytyczna, niż ścisłe prawo. Od czasu jego wprowadzenia władze chińskie rozważały wprowadzenie opodatkowania kryptowalut. W 2022 roku orzeczenie sądu wyjaśniło, że mimo, iż obywatele nie mogą używać kryptowalut jako waluty, mogą je posiadać jako inwestycje.

Chiny, a regulowanie długów za pomocą kryptowalut

Według oświadczenia chińskiego Sądu Najwyższego, długi można uregulować za pomocą kryptowalut, o ile istnieje ważna umowa przewidująca płatności w tej formie i żadne inne lokalne prawa nie mają pierwszeństwa. Należy jednak podkreślić, że kryptowaluty nie są uznawane za legalne środki płatnicze. Jeśli kontrakt traktuje je jako zakazane, to chińskie sądy mają obowiązek uznać go za nieważny.

Chiny, a odpowiedzialność platform kryptowalutowych

Zanim doszło do całkowitego zakazu handlu kryptowalutami w 2021 roku, rząd chiński ostrzegał obywateli przed ryzykami związanymi z tego rodzaju inwestycjami. Chociaż wówczas były one uważane za przesadzone, to wydarzenia z 2022 roku pokazały, że nie były one całkowicie bezzasadne. Obywatele Chin, którzy stracili swoje środki podczas kryptowalutowej zimy, nie mogą liczyć na ochronę sądową ze strony rządu, zgodnie z proponowanymi przepisami prawnymi. Jednak ci, którzy handlowali kryptowalutami przed dniem 4 września 2017 roku i utracili swoje aktywa z powodu niewywiązania się platform handlowych z umownych zobowiązań, będą mogli dochodzić swoich praw w sądzie. W dokumencie opisano także sposób postępowania chińskich sądów w przypadku sporów związanych z przestępczością lub wydobyciem kryptowalut. Pomimo technicznego zakazu handlu kryptowalutami w Chinach – dalsze zainteresowanie tym rodzajem aktywów może sugerować, że w przyszłości zakaz może zostać uchylony. Warto zauważyć, że Chiny już kilkakrotnie zmieniały swoje podejście do aktywów cyfrowych w przeszłości.

Przyszłość kryptowalut w Chinach

Mimo obecnego stanowiska Chin wobec kryptowalut, rosnące zainteresowanie tym rodzajem aktywów na świecie i potencjalne korzyści gospodarcze mogą wpłynąć na przyszłe decyzje władz chińskich. Choć kryptowaluty są obecnie zakazane jako środki płatnicze, możliwe jest, że w przyszłości Chiny mogą zrewidować swoje przepisy tak, aby lepiej dostosować się do zmieniającego się rynku i innowacji technologicznych. W międzyczasie, chińskie sądy i system prawny muszą nadal dostosowywać się do nowych wyzwań związanych z rozstrzyganiem sporów dotyczących kryptowalut. Biorąc pod uwagę dynamiczny charakter tego rynku, chińskie władze będą musiały być elastyczne w swoim podejściu do przepisów dotyczących krypto aby zapewnić uczciwość i ochronę praw obywateli uczestniczących w tego rodzaju inwestycjach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Dlaczego upadek FTX nie wykończył branży kryptowalut?

Czy Bitcoin wróci do swojego All Time High (63 tys. dolarów) już w 2023 roku? Jak Kongres USA forsuje ustawę o branży kryptowalut? Dlaczego pomimo straty ponad 20 mln dolarów na krypto-inwestycjach największy fundusz na świecie nadal wierzy w projekty blockchainowe?

Czy Biden ureguluje kryptowaluty?

Senatorowie Cynthia Lummis i Patrick McHenry przedstawili najnowsze postępy dotyczące ustawodawstwa w…

EURCV – nowy stablecoin już dostępny!

Societe Generale wypuszcza stablecoina opartego na Ethereum i związanego z euro. EURCV…